Technická podpora - servis a opravy

Přístroj hlásí chybu

 • „Card error, please remove SD card and contact service provider“
 • „Konec životnosti motoru“ nebo „Motor life exceeded, please contact service provider“
 • „Humidifier fault, replace humidifier“
 • „Check ResMed 30/90W Power Supply unit and fully insert connector.“
 • „Porucha systému vyhřívání, léčba bude probíhat bez vyhřívání“ nebo „Heating system fault, therapy will run without heating“?

Problém s přístrojem

 • Přístroj vyhodil pojistky a nyní nelze zapnout.
 • Hlučný přístroj
 • Přístroj neodesílá data do MyAir.
 • Přístroj má funkční adaptér, ale horní tlačítko jen problikne.
 • Terapie se po chvilce vypne.
 • Prasklá nebo rozlepená komora zvlhčovače.
 • Přístroj nezvlhčuje vdechovaný vzduch.
 • Nelze nastavit teplotu vyhřívání hadice.
 • Jiný, zde nepopsaný problém
 • Reset SMS AirView
 • Jiný, zde nepopsaný problém

Problém s maskou/příslušenstvím

 • Maska, hadice, nebo jejich části jsou rozlepené, či poškozené a neplní správně svou funkci.
 • Nádobka netěsní a protéká.
 • Adaptér nefunguje - nesvítí zelená kontrolní dioda na zdroji.

Zatlačením SD karty se karta vycvakne a jde vyndat z přístroje. Přístroj lze používat bez SD karty (všechna data z vnitřní paměti přístroje se na novou SD kartu přehrají).

Pro objednání nové SD karty

Je přístroj starší 9,5 let?

Je nádobka zvlhčovače H5i naplněna vodou, která má pokojovou teplotou?

Má konektor, který připojujete do přístroje, od napájecího adaptéru tři piny?

Přístroj můžete dále používat. Jen nebude vzduch zvlhčován.

Pro správnou funkčnost zvlhčování vzduchu je potřeba oprava.

Svítí zelená dioda na napájecím adaptéru?

Vyberte, jaký máte přístroj

AirSence 10 autoset

Novější přístroje: AirSense 10 Elite, AirSense 10 AutoSet, AirSense 10 AutoSet for Her, AirCurve 10 VAuto, AirCurve 10 CS PaceWave, Lumis 100 VPAP ST, Lumis 150 VPAP ST-A

S9 Elite 

Starší přístroje: S9 Escape, S9 Elite, S9 AutoSet, S9 AutoSet CS, S9 Auto 25, S9 VPAP S, S9 VPAP ST, S9 VPAP ST-iVAPS

Pokud jste s přístrojem mimo státy EU, tak nebudou data odesílána. Telekomunikační modul v přístroji funguje jen na GSM sítích států EU. Ujistěte se, že je v místě je dobrý signál GSM. Odpojte přístroj na 2 h z el. sítě a znovu ho připojte. Přístroj by měl data poslat do 24 h. Ukazuje signál v pravém horním rohu displeje alespoň jednu zelenou čárku?

Odpojte přívodní kabel napájecího adaptéru od přístroje. Odklopte gumový kryt s nápisem SD (levá strana přístroje). Zatlačte SD kartu do přístroje (tím se karta uvolní a vysune). Opět připojte napájecí kabel. Spustil se přístroj správně?

Zkontrolujte správnost nasazení masky a připojení hadice. Zkontrolujte jestli není maska nebo hadice někde poškozena. Máte příslušenství déle než rok nebo je poškozené?

Máte komoru zvlhčovače déle než dva roky?

Vyberte, jaký máte přístroj

AirSence 10 autoset

Novější přístroje: AirSense 10 Elite, AirSense 10 AutoSet, AirSense 10 AutoSet for Her, AirCurve 10 VAuto, AirCurve 10 CS PaceWave, Lumis 100 VPAP ST, Lumis 150 VPAP ST-A

S9 Elite 

Starší přístroje: S9 Escape, S9 Elite, S9 AutoSet, S9 AutoSet CS, S9 Auto 25, S9 VPAP S, S9 VPAP ST, S9 VPAP ST-iVAPS

Vyberte, jaký máte přístroj

AirSence 10 autoset

Novější přístroje: AirSense 10 Elite, AirSense 10 AutoSet, AirSense 10 AutoSet for Her, AirCurve 10 VAuto, AirCurve 10 CS PaceWave, Lumis 100 VPAP ST, Lumis 150 VPAP ST-A

S9 Elite 

Starší přístroje: S9 Escape, S9 Elite, S9 AutoSet, S9 AutoSet CS, S9 Auto 25, S9 VPAP S, S9 VPAP ST, S9 VPAP ST-iVAPS

UPOZORNĚNÍ: Tento požadavek mohou zadávat pouze spánková centra a laboratoře

Máte příslušenství více než 1 rok?

Máte nádobku déle než 2 roky?

Máte přístroj s adaptérem déle než 2 roky?